MATEMATİK DERS NOTU 1

DİKDÖRTGEN
1. Dikdörtgen

Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir. 

Dikdörtgen paralelkenarın açıları 90° olan halidir. Bu nedenle paralelkenarın sahip olduğu bütün özelliklere sahiptir.
2. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi

a. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir.
 

A(ABCD) = a . b

 
 

 

b. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende deköşegen uzunlukları biliniyor ise alanı,

 

 

c. Dikdörtgenin çevresi

 

3. Dikdörtgenin Köşegen Özellikleri

a. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir.
Köşegenler birbirlerini ortalar.

|AC| = |BD|


|AE| = |EC| = |DE| = |EB|
 
 

 

b. Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde köşegen uzunlukları
 

|AC| = |BD| = √a2 + b2

 
 

 

c. ABCD dikdörtgeninin içinde alınan bir P noktası dikdörtgenin köşeleri ile birleştirilirse
 

|AP|2 + |PC|2 = |PD|2 + |PB|2

 
 

 P noktası dikdörtgenin dışında olduğunda da aynı özellik geçerlidir.
 

 

 KARE
1. Kare

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir. 

2. Karenin Alanı

Bir kenarı a olan karenin alanı
 

A(ABCD) = a2 

3. Karenin Özellikleri

a. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar.
Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.

  
b. Bir kenarı a olan karenin köşegeni
 

|AC| = |BD| = a√2 

 DELTOİD
a. Deltoid
Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir.
 

 

b. Deltoidin köşegenleri diktir.

  |AC| ┴ |BD| 
 

c. Köşegenleri dik olduğundan alanı 
 

d. ABCD deltoidinde [AC] köşegeni aynı zamanda A  ve C açılarının açıortay doğrusudur. 

e. ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanını oluşturan köşegen diğer köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünür.

f. Deltoidin farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki
açıları eşittir.

m(ABC) = m(ADC)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !